Wiersze

***

Radość życia
Nie uwzględnia wyjątków

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak